SPLITTRAD

Livsrapport / Permalink / 2

Jag känner mig splittrad kring verkligheten jag skapar för mig själv just nu. Har därför svårt att uttrycka mig i text. Då blir verkligheten så definitiv. Förstånd måste vidtagas. Ärlighet måste praktiseras. Jag måste flytta på de dyrbara tavlor och möbler som jag placerat framför nödutgången. Utrymmet där måste alltid vara fritt. Fritt för vem som helst som behöver ta sig ut där. 

Till top