HÄRSKARINNANS 10 GRUNDREGLER TILL SLAVEN

För att vara värdig att tjäna Härskarinnan måste slaven följa några grundläggande regler. Härskarinnas regler till slaven skall alltid högaktas och värderas högt över honom själv. Reglerna skall efterföljas med stolthet, hängivenhet och engagemang. Om slaven visar sig ha vad som krävs kommer han att bli Härskarinnans ägodel. En ägodel som är till för henne att nyttja, åtnjuta eller förkasta.


Härskarinnans 10 grundregler till slaven

  1. Kyskhet – du skall leva i sexuell avhållsamhet och bära kyskhetsbur.
  2. Du skall icke ha kontakt med andra härskarinnor vid sidan av mig.
  3. När du tilltalar mig säger du Madame.
  4. När vi konverserar står du på alla fyra.
  5. När mina röda rosor börjar vissna kommer du plikttroget med nya.
  6. Du håller upp ytterdörrar som bildörrar och alltid med stolt hållning.
  7. Vid möte med mina vänner bugar du artigt utan att tilltala dem.
  8. Din dagliga hälsa och hygien sköter du klanderfritt.
  9. Du står alltid för notan och förser mig med gåvor som jag själv väljer.
  10. Du skall alltid göra ditt yttersta för att vara anträffbar och göra dig själv tillgänglig när jag så önskar.

Om slaven brister i lydnad, ty Härskarinnan kommer inte att lämna honom ostraffad.

Straffet bestäms beroende på uppsåt och grad av vårdslöshet mot härskarinnans behov och regler. Om Härskarinnan finner honom oduglig kan hon när som helst dra in slavtjänsten och därmed försätta honom i det vilsna tillstånd som uppstår när slaven förlorar rätten till sitt enda syfte som är att tjäna, dyrka och hedra sin Härskarinna.

HÄRSKARINNANS REGLER TILL SLAVEN
FOTO: JOHN ROSENCRANTZ
Translate »
%d bloggers like this: